Nytt om navn

Erik Erland Holmen

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen fra Agder Statsadvokatembeter hospiterte to uker i oktober ved Miljøteamet på ØKOKRIM. Dette oppholdet var del av en studiepermisjon på tre måneder som Holmen gjennomførte med stipend fra Etterutdanningsrådet for statsadvokater. Ved ØKOKRIM benyttet han tiden til blant annet å gjennomgå en rekke aktuelle miljøsaker samt at han fulgte deler av en hovedforhandling i en arbeidsmiljøsak i Drammen tingrett.

Henrik Horn

Politiadvokat Henrik Horn sluttet ved Miljøteamet 1. oktober for å tiltre i tilsvarende stilling ved Heleri- og hvitvaskingsteamet ved ØKOKRIM

Foto under: Røros by. Bildet er tatt av Brian Kristian Wennberg, ØKOKRIM

 

Miljøhåndboken

Ved årsskiftet kom boken «Hva er miljøkriminalitet?». Forfatterne er Hans Tore Høviskeland, Rune B. Hansen og Jørn Holme. Boken er nr. 17 i ØKOKRIMs skriftserie og er en håndbok for de som arbeider med bekjempelse av miljøkriminalitet innen politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen. Den vil også være en orientering for alle andre som er interessert i å få et innblikk i hva dette temaet omfatter. Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra ØKOKRIM.

 

Miljøseminar på Røros

Miljøteamet/ØKOKRIM arrangerte årets miljøseminar for politi og påtalemyndighet på Røros fra onsdag 30.8 til fredag 1.9.2006. Programmet var variert og mange relevante tema ble behandlet.

Deltagerne fikk blant annet servert nytt fra både Riksadvokaten og fra politidirektoratet, sikring av biologiske spor, ulovlig bygging i strandsonen, utslipp av ammoniakk i Sandvikselva, status vedrørende arbeidsmiljøkriminalitet, nytt fra lovgivningen og rettspraksis på miljøområdet, evaluering av miljøkoordinatorrollen, og informasjon om Nasjonalt kompetansesenter for bekjempelse av kunst- og kulturminnekriminalitet.

Det ble også anledning til en guidet tur i Bergstaden. Samtlige av landets politidistrikt, bortsett fra Sogn og Fjordane og Sunnmøre deltok med representanter på et forhåpentligvis nyttig Miljøseminar

 

I neste nummer

  • Ny Rødliste
  • Identifikasjon av oljesøl
  • Salten politidistrikt presenterer seg

 

Stoffrist 1. mars 2007.

VI ØNSKER VÅRE LESERE GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!