Ansatte ved Miljøteamet:

Rune Bård Hansen
Rune Bård Hansen
Førstestatsadvokat Rune Bård Hansen slutter ved Økokrim til nyttår og begynner som lagdommer ved Agder lagmannsrett. Han har vært ansatt i Økokrim siden 2000 som leder av Miljøteamet. Etter tre år ble han assisterende sysselmann på Svalbard og kst. lagdommer frem til april 2006 da han kom tilbake til Miljøteamet. Han er nå i ferd med å fullføre en håndbok i behandling av arbeidsmiljøkriminalitet for politiet og påtalemyndigheten.
Thomas Skjelbred
Thomas Skjelbred
Thomas Skjelbred, som har hatt politiadvokatstilling ved Miljøteamet, har i statsråd blitt utnevnt til statsadvokat. Han er konstituert som førstestatsadvokat og skal i ett år fungere som teamleder ved Økokrims verdipapirteam.
Silke Baas Hartmann
Silke Baas Hartmann
Teamkonsulent Silke Baas Hartmann har fått forlenget sitt engasjement ved Miljøteamet. Silke, som har hotellfaglig bakgrunn, har jobbet ved Miljøteamet siden august 2005 og har blant annet hatt ansvar for kurs og konferansemanagement, sist miljøseminaret i Ålesund i august 2007.
Tone Bærland
Tone Bærland
Politiinspektør Tone Bærland ved Miljøteamet er gitt permisjon fra Økokrim i ett år for å tiltre stilling som vaktleder ved den nye sentralvakten i Oslo politidistrikt.
Arild Lyssand
Arild Lyssand
Etter ti år ved Økokrim fikk Arild Lyssand i 2001 stilling som sysselmannsførstebetjent hos Sysselmannen på Svalbard. Etter endt åremål hos sysselmannen (6 år) er Lyssand nå tilbake på Miljøteamet som etterforsker.
Tarjei Istad
Tarjei Istad
Politiadvokat Tarjei Istad har siden 1. juli 2007 jobbet med økonomisaker ved Økokrims Subsidieteam. Han tiltrådte 1. desember som politiadvokat ved Miljøteamet. Tarjei har tidligere arbeidet hos Sivilombudsmannen og som dommerfullmektig ved Sunnmøre tingrett.

 

Miljøhåndboken

I januar 2006 kom boken «Hva er miljøkriminalitet?». Forfatterne er Hans Tore Høviskeland, Rune B. Hansen og Jørn Holme. Boken er nr. 17 i Økokrims skriftserie og er en håndbok i bekjempelse av miljøkriminalitet innen politiet, påtalemyndigheten og forvaltningen. Den vil også være en orientering for alle andre som er interessert i å få et innblikk i hva dette temaet omfatter. Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra Økokrim.

 

I neste nummer:

  • Klimakvoter
  • Sosial dumping
  • Ammoniakkforurensning

Stoffrist 1. mars 2008