Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Berammede rettssaker

Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Vestfold tingrett Verdipapirhandelloven 1 politiadvokat Daniel Sollie 2019-09-24 - 2 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Skattesvik 1 politiadvokat Susanne Ihlebæk 2019-10-01 - 3 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Skattesvik 3 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2019-11-12 - 46 dag(er)
Gulating lagmannsrett Underslag, hvitvasking, dokumentfalsk 1 Statsadvokat Joakim Ziesler Berge 2019-11-11 - 8 dag(er)
Kongsberg og Eiker tingrett Bedrageri, underslag, bokføringsloven, matloven, dyrevelferdsloven 1 Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl og politiadvokat Magnus Engh Juel 2019-11-15 - 20 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Verdipapirhandelloven 2 Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli 2019-11-05 - 16 dag(er)
Oslo tingrett Korrupsjon 2 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle og politiadvokat Lars-Kaspar Andersen 2019-09-02 - 10 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Straffutmåling dyrevelferd 4 Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae Grotli 2019-10-08 - 7 dag(er)
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01