Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close
Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Agder lagmannsrett Plan- og bygningsloven, ulovlig bygging i strandsonen 5 Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland 2019-09-03 - 4 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Straffutmåling dyrevelferd 4 Statsadvokat Inge Svae Grotli 2019-10-08 - 7 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Dyrevelferd 1 Statsadvokat Inge Svae Grotli 2019-06-20 - 1 dag(er)
Oslo tingrett Utroskap, skattesvik, bedrageri 1 Politiadvokat Anders Orerød 2019-04-25 - 4 dag(er)
Frostating lagmannsrett Korrupsjon 3 Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik 2019-01-21 - 35 dag(er)
Oslo tingrett Skattesvik, brudd på bokføringsloven 1 Statsadvokat Jens Halvard Bachke 2019-02-04 - 3 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Verdipapirhandelloven 1 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2019-04-24 - 20 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Verdipapirhandelloven 3 Førstestatsadvokat Hans Christian Koss 2019-01-08 - 38 dag(er)
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
Bokmål Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01