Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close

Berammede rettssaker

Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Borgarting lagmannsrett Bedrageri 2 Førstestatsadvokat Håvard Kampen 2020-10-06 - 32 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Korrupsjon 2 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle 2020-05-05 - 8 dag(er)
Jæren tingrett Forurensning 4 Førstestatsadvokat Tarjei Istad 2020-02-03 - 6 dag(er)
Oslo tingrett Grovt underslag. 2 Førstestatsadvokat Geir Kavlie 2020-01-07 - 6 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Straffutmåling, inndragning og rettighetstap. 1 Politiadvokat Ole-Jacob Schelver 2019-12-19 - 1 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Bedrageri og utroskap 1 Førstestatsadvokat Geir Kavlie og politiadvokat Åsne Hana 2020-09-01 - 44 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Skattesvik 3 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2019-11-12 - 46 dag(er)
Kongsberg og Eiker tingrett Bedrageri, underslag, bokføringsloven, matloven, dyrevelferdsloven 1 Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl og politiadvokat Magnus Engh Juel 2019-11-15 - 20 dag(er)
Nedre Romerike tingrett

Grovt bedrageri og utroskap.

2

Førstestatsadvokat Bård Thorsen

2020-03-09 - 15 dag(er)
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01