Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close
Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Norges Høyesterett Eksportkontrolloven 1 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle 2019-05-02 - 1 dag(er)
Norges Høyesterett Formuesforringelse ved insolvensfare 3 Statsadvokat Jens H. Bachke 2019-06-13 - 1 dag(er)
Oslo tingrett Hvitvasking 1 Politiadvokat Einar Holaker 2019-05-09 - 1 dag(er)
Oslo tingrett Korrupsjon 2 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle og politiadvokat Lars-Kaspar Andersen 2019-09-02 - 10 dag(er)
Agder lagmannsrett Plan- og bygningsloven, ulovlig bygging i strandsonen 5 Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland 2019-09-03 - 4 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Straffutmåling dyrevelferd 4 Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae Grotli 2019-10-08 - 7 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Dyrevelferd 1 Konstituert førstestatsadvokat Inge Svae Grotli 2019-06-20 - 1 dag(er)
Oslo tingrett Utroskap, skattesvik, bedrageri 1 Politiadvokat Anders Orerød 2019-04-25 - 4 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Verdipapirhandelloven 1 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2019-04-24 - 20 dag(er)
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
Bokmål Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 2096 Vika, 0125 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01