Fiskefluer

Kilde: Miljødirektoratet / Foto: politiet

Etter anmeldelsen fra Miljødirektoratet under­søkte politiet lagrene til fire grossister av fiskefluer. Hos en av grossistene ble det gjort beslag i 1515 fiskefluer som inneholdt fjær fra brokadehane, også kjent som jungelhane eller jungle cock. I tillegg ble det andre steder tatt beslag i et mindre antall fiskefluer samt fjær og nakker fra fuglen. Aksjonen ble ledet av Romerike politidistrikt, og de deltakende politikontorene fikk bistand fra Tollvesenet og Miljødirektoratet.

Politiet har nå satt i gang videre undersøkelser for å stadfeste hvorvidt materialet som er funnet, er lovlig importert eller ikke. Fjær og fuglenakker kan stamme fra lovlig import fra oppdrett av fuglen. Det er imidlertid ikke gitt noen tillatelser til import av ferdige fiskefluer av brokadehane i Norge de siste ti årene.

Miljødirektoratet ble gjennom tips gjort kjent med kommersiell innførsel av produkter fra brokadehane. Innførsel er underlagt konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) og er forbudt etter norsk lov uten CITES-importtillatelse utstedt av Miljødirektoratet. Miljødirektoratet er den norske myndigheten med ansvar for CITES-konvensjonen.

– Handel med truede arter er en av de største truslene mot naturmangfoldet globalt, og den tredje største illegale handelsvaren internasjonalt. Vårt inntrykk er at norsk handelsnæring stort sett opptrer innenfor regelverket, men vi ser dessverre en del eksempler på at privatpersoner og firmaer i Norge importerer produkter fra truede arter uten nødvendig tillatelse, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

CITES-konvensjonen regulerer internasjonal handel med truede arter og deres produkter. Avtalen gjelder alle land i verden og alle typer produkter, uansett alder eller opprinnelse. Enhver forsendelse av arter som står oppført på CITES’ liste, skal følges av en CITES-eksporttillatelse som dokumenterer at produktene er kontrollert og funnet legale for eksport. Originaltillatelsen skal tollbehandles ved norsk tollsted ved innførsel til Norge. Deretter oversendes originaltillatelsen til Miljødirektoratet.

Produkter fra brokadehane er regulert under CITES liste II. Brokadehane har vært regulert under CITES siden 1975 fordi bestanden har vært under sterk nedgang på grunn av jakt og illegal handel. Fuglen er viltlevende i India, og India har et eksportforbud på denne arten. Dette har ført til et svart marked for omsetning av «billige» nakker av fuglen i India (50 kroner per nakke), fremfor lovlige nakker fra oppdrett (1 000 til 1 500 kroner per nakke). Hver nakke inneholder nok fjær til å produsere 50–100 fiskefluer. Ved å produsere ferdig bundne fiskefluer i for eksempel Kenya øker verdien på produktet kraftig ved at hver fiskeflue kan selges for 20–50 kroner eller mer per stykk.

– Fiskefluer med fjær fra brokadehane er populære blant fiskerne, og vi vet at det er en god del slike fluer i omløp. Vi kjenner til en begrenset lovlig innførsel av hele nakker av brokadehane fra oppdrett i England, men det er ikke registrert CITES-tillatelser for import av ferdigbundne fiskefluer det siste tiåret, sier Svarte.

Direktoratet gjennomførte en aksjon tidlig på 90-tallet hvor det ble funnet betydelig mengder ulovlig importerte fjær fra brokadehane og fiskefluer med slike fjær. Fluer med slike fjær er populære blant fiskere, og vi har sett eksempler på fiskefluer med påsatt brokadehanefjær lagt ut for salg på Internett. Spesielt gjelder dette for sjøørret- og laksefluer.

Direktoratet har registrert en nedgang i beslag av illegal innførsel av hele nakker. Samtidig har de registrert en liten mengde lovlig innførsel av hele nakker med opprinnelse fra verdens eneste produsent med et visst omfang på produksjonen. Nakkene kommer fra Storbritannia og benyttes av de som binder fluer selv.

Mer info