92_blinkskuddet---sivhone.jpg

Foto: spesialetterforsker Joachim Schjolden, ØKOKRIM

Sivhøne (Gallinula chloropus)

Bildet viser ett av de 54 individene som ble observert ved Østensjøvannet i Oslo i 2014. I Norge finnes det en stabil forekomst på om lag 2000 reproduserende sivhøner som lever i tilknytning til sump- og våtmark samt næringsrike dammer og innsjøer.