Muskxylen = muskforbindelser: Syntetiske muskforbindelser er et billig alternativ til naturlige muskstoffer i kosmetikk og vaskemidler fordi de lukter godt. Siden muskforbindelser er lite vannløselige bindes en stor del til sedimenter og slam i renseanlegg. Det er her vi i hovedsak blir eksponert for dette stoffet, eksempelvis på grunn av dusjing og rengjøring, samt ved bruk av vaskemaskin. Når slammet fra renseanlegg brukes til jordforbedringsmiddel kan stoffene dermed spres til jord. Det er også påvist at muskforbindelser er svært giftig for akvatiske organismer.

Heldigvis er muskxylenutslipp blitt redusert de siste 15 årene, det er også innført forbud mot flere muskforbindelser i blant annet kosmetikk.