ØKOKRIMs oppdrag og målbilde

ØKOKRIM er den sentrale enheten for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og skal i hovedsak behandle særlig alvorlige eller prinsipielle overtredelser innen disse områdene. ØKOKRIM skal også utføre finansiell etterretning med basis i MT-rapporter og ivareta forpliktelser som følger av internasjonale avtaler i denne sammenheng. Enheten skal også yte bistand til politidistriktene og bidra til kompetansebygging og -deling innenfor sine ansvarsområder.

ØKOKRIM er Norges kraftsentrum for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Vår produksjon av straffe­saker gir sterk allmennprevensjon, vår leveranse av bistand og kompetansedeling til politidistriktene sikrer god effekt av de ressursene politiet og påtalemyndigheten nasjonalt bruker på å bekjempe økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og vi samarbeider godt med våre partnere.

ØKOKRIM har et godt omdømme og er en attraktiv arbeidsplass. Vi benytter egne ressurser effektivt, har riktig kompetanse og er dyktige til å endre og utvikle oss.

 

Av strategien fremkommer ØKOKRIMs fremtidige satsingsområder:
Satsingområde 1 Kraftsentrum for bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet
Satsingområde 2 Nasjonalt fagansvar
Satsingområde 3 Teknologibruk i front
Satsingområde 4 Lærende organisasjon