En blokk falt ned fra kranen og traff en gravemaskin, men ingen kom til skade. Kranføreren hadde ikke fått opplæring i føring av kranen, jamfør forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1, 10-2 og 10-3.