Tekst og illustrasjonsfoto av politioverbetjent Nils Roger Duna, Miljøkoordinator Nord-Trøndelag politidistrikt

Alle våre hønsefugler, både storfugl, orrfugl, ryper og jerpe, har behov for småstein/grus i muskelmagen dersom de skal kunne fordøye maten. Dette medfører at de jevnlig oppsøker steder i naturen som gir rikelig tilgang til slike «hjelpemidler». Veikanter og grusveier er populære områder i så måte. Dette fenomenet kan særlig oppleves morgen og kveld langs de tusenvis av kilometer med skogsbilveg som snor seg gjennom det norske landskapet. For de som er oppriktig interessert i naturen kan dette i og for seg gi naturopplevelser, spesielt vår og høst, som er den årstiden hønsefuglene i størst grad oppsøker slike steder. Mangt et bilde og mange meter film er tatt opp gjennom bilvinduet på disse årstidene. Dette lar seg lett gjøre da de nevnte fugleartene ikke er spesielt redde for biler.

Beklageligvis er det ikke alle som benytter seg av kamera på slike turer. Mange kjører rundt på skogsbilveier med ladd våpen lett tilgjengelig i bilen. Dersom muligheten byr seg skaffer de seg raskt en fuglesteik eller to i en håndvending. Faktisk er dette mange steder så utbredt at det har ført til lokale nedganger i bestandene av hønsefugl. Både politiet og andre relevante myndigheter klar over praoblemet, men det er vanskelige saker å avsløre. Skogsbilveinettet er enormt og det skal mye flaks til for å få sett og dokumentert slik type ulovlig jakt. Noen som jakter ulovlig plasserer også ut observasjonsposter langs innfartsårene. Disse varsler dersom det er annen trafikk på vei inn i områdene der ulovlighetene foregår.

Selvfølgelig er slik opptreden brudd både på lovverket og gjeldende jaktetikk, men i iveren etter å skaffe seg størst mulig utbytte er det altfor mange som tyr til slike «jaktmetoder». Dette fikk to jegere som jaktet på Namdalseid i Nord-Trøndelag oppleve høsten 2009. Jegerne hørte til den lovlydige delen av småviltjegerne, som kan glede seg over å se staselige hønsefugler beite i veikanten, uten å bli fristet til ulovligheter. I stedet nøt de synet, og foreviget de to beitende orrhanene med videokamera. Filmingen skjedde imidlertid i en sving, og det viste seg å være to andre jegere som kom motsatt vei. Sistnevnte oppdaget også de beitende orrhanene, men tilhørte en annen kategori, som ikke hadde noe i mot å benytte også ulovlige midler for å øke utbyttet av turen. De filmende jegerne, som ikke var oppmerksom på bilen på den andre siden av svingen, fikk seg derfor litt av en overraskelse da det plutselig smalt. Hvem som ble mest redd, orrhanene eller de to som filmet er ikke godt å si. Orrhanene lettet og strøk av gårde, mens grusspruten smalt i bilen til de filmende kameratene. Heldigvis hadde de åndsnærværelse nok til å stanse bilen med de to skytterne når denne kom rundt svingen, samtidig som de filmet den påfølgende samtalen, der «jegerne» både erkjente og nektet for å ha gjort noe ulovlig. Også bilnummer og hagla mellom beina på personen i passasjersetet ble filmet.

Oppsynsmannen i det lokale fjellstyret, som hadde solgt jaktkortene, ble deretter kontaktet. Han involverte umiddelbart lensmannskontoret på Namdalseid, og i fellesskap ble de to jegerne som hadde skutt pågrepet senere på dagen. Med de håndfaste bevisene som forelå tok det ikke lang tid før begge jegerne hadde lagt kortene på bordet og tilstått forholdet i avhør på lensmannskontoret. Haglene ble beslaglagt og filmen kopiert og vedlagt saken.

I skrivende stund er de ennå ikke bøtelagt, men begge to kan trolig forvente seg forelegg for brudd på våpenforskriften § 88 om oppbevaring av våpen under transport og bestemmelsene i viltloven § 21 om forbudet mot å løse skudd fra kjøretøy.

Selv om det gjennom kontrollvirksomhet har vært gjort mange forsøk på å avsløre slik ulovlig virksomhet, er det første gangen som jeg kjenner til at noen er tatt på «fersken» og blitt filmet mens de utførte den ulovlige jakten. Slik sett er denne episoden ganske unik. Selv om det ikke er hver dag man kan forvente å få slik fangst, er kontrollvirksomheten allikevel viktig for å forebygge ulovlig jakt langs skogsbilvegene. I en del tilfeller kan det også ende opp med saker og forelegg for ulovlig oppbevaring av våpen under transport.

 

Tiur
Orrhaner
Våre hønsefugler eksponerer seg på vei, spesielt på våren og høsten. Bildet viser tiur i spill på vei. Bildet viser etterforskning i forbindelse med ulovlig jakt på orrhaner.