Den ledige stillingen som biolog ved Miljøkrimavdelingen ble tidligere i høst utlyst som en 100 prosent fast stilling. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg hele 112 søkere. ØKOKRIM er ferdig med intervjurunden og håper en person blir ansatt før jul. Miljøkrim kommer tilbake til med presentasjon i neste nummer.