bekjempkulturkriminalitet_hefteIdeen om et felles polsk-norsk samarbeidsprosjekt om lovlig og ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander ble først diskutert i 2008 under et møte i Monitoring Group i regi av Østersjøsamarbeidet. Denne typen kulturminnekriminalitet var da blitt et viktig tema for alle landene i dette baltiske nettverket.

Ved hjelp fra blant annet nasjonale kulturminnemyndigheter i Polen og Norge ble det besluttet å utdype temaet. Intensjonen var å utarbeide en analyse av situasjonen og komme med anbefalinger som kunne distribueres i hele Østersjøregionen. Prosjektets hovedmål har vært å skape et forum for erfaringsutveksling mellom kulturmyndigheter i andre relevante etater i Polen og Norge som bekjemper ulovlig handel med kunst- og kulturgjenstander. Deltakerne i prosjektet er ansatt i kulturmyndigheter og museer, medlemmer i frivillige organisasjoner, journalister og representanter fra reiselivsnæringer, tollvesen, politi, grensekontroll og forsvaret.

Gjennom tre konstruktive arbeidsseminarer, to i Oslo og et i Gdansk, samt ved den avsluttende konferansen i Warszawa ble kunnskaper og erfaringer delt. Spørsmålet om hvordan vi kan møte de utfordringene vi står overfor, og hvordan vi kan implementere gjeldende lovverk og internasjonale konvensjoner, sto sentralt i erfaringsutvekslingen. I publikasjonen «Bekjemp kulturkriminalitet – Retningslinjer og anbefalinger» presenteres resultatene av dette arbeidet.

Blant over 30 fagartikler, kan man lese om blant annet hvilke trusler og utfordringer handel med kulturminner i vårt geografiske område står overfor, hvilke etiske retningslinjer som bør tas i betraktning, og hvordan et internasjonalt samarbeid bør videreføres, blant annet med erfaringer fra krigen i Irak som bakteppe.

Heftet, med ISBN 978-83-931656-6-7, kan skaffes ved henvendelse til Norsk kulturråd.

Interessant lesning: Artikkelen «Utvalgte aspekter ved leting etter stjålne kulturminner sett fra polsk politis synspunkt» fra fagheftet.