Grunnen er at det ikke ble sørget for at innretning og utstyr på anlegget var forsvarlig utformet og brukt med nødvendig aktsomhet slik som beskrevet i akvakulturloven. Det manglet også tilstrekkelig kartlegging og kontrollrutiner av farer som kunne oppstå på slik måte

På en fiskemerd var det påmontert en stålklemme rundt oppumpingsrøret hvor skarpe bolter på stålklemma ikke var tildekket. Som følge av dette oppstod det slitasje på nota slik at det til slutt ble et hull. Dette medførte igjen at ca. 3 200 slakteklar laks rømte fra anlegget. Forelegget er vedtatt.