Ved tilsyn på stedet senere fant Arbeidstilsynet likevel at arbeiderne hadde fortsatt i strid med pålegget. Saken ble anmeldt og det ble utmålt et forelegg på 100 000 kroner. Bedriften har vedtatt forelegget.