Kreosot er en tjære som har vært brukt til impregnering av tre siden slutten av 1800-tallet. Impregnering av jernbanesviller, telefonstolper og annet værutsatt trevirke, har tradisjonelt foregått med kreosot. Kreosot­impregnert trevirke er svart eller brunt, og det har en karakteristisk lukt. Både lukten og fargen avtar over tid. Kreosot inneholder både kreftfremkallende og sterkt irriterende stoffer. Kreosot kan «svette» ut fra treverket når det er varmt, for eksempel ved sterk sol. Ved hudkontakt kan disse stoffene gi sterke allergiske reaksjoner. Bruk av gamle jernbanesviller, telefonstolper og annet trevirke som er impregnert med kreosot, er forbudt på steder der stoffet lett kan komme i kontakt med huden. Likevel finner man fortsatt slikt trevirke på leke­plasser, i hager og i parker.

Kilde: www.erdetfarlig.no