Av: rådgiver Eve de Coning, FFA

mote_okokrim.jpgFFA er et tverrfaglig samarbeidsorgan for informasjonsutveksling om fiskerikriminalitet og er tilknyttet Interpols fiskekrimsprosjekt. Gjennom FFA og Kripos bidrar norske etater og organisasjoner (Fiskeridirektoratet, Skattedirektoratet, BarentsWatch, Tolletaten, Kystvakten m.fl.) med operativ støtte og informasjon til Interpol og utviklingsland på fiskekrimfeltet.