Mellom 24. og 26. mai i år samlet 50 representanter seg fra 17 land for å dele erfaringer og kompetanse på feltet miljøkriminalitet i Lakewood, USA. Rettsmedisinere, miljøetterforskere og påtalemyndigheter var samlet for første gang i arbeidet med å få frem en felles ekspertise på oppklaringen av store miljøforbrytelser som setter folkehelsen og vårt miljø i fare. 

Konferansen var arrangert i regi av The United States Environmental Protection Agency (EPA) og Interpol, som åpnet første dag med å forklare virksomhetens store entusiasme og støtte til prosjektet. 

På Interpols hjemmeside – www.interpol.int – og på hjemmesiden til EPA – www.epa.gov – kan du finne mer informasjon om konferansen og utfordringene med miljøkriminalitet.