Av: politioverbetjent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM

Fiskehistorien startet med en oppsynsmann som drev spaning etter å ha mottatt tips. Meldingen hans til politiet gikk ut på at det ble drevet ulovlig fiske med bruk av lys i Orreelva i Fusa kommune. Oppsynsmannen hadde også funnet en parkert bil i nærheten som stemte med tipset han hadde fått.

Politipatruljen som fikk oppdraget, fant raskt en ørret med stikkskader i nærheten av bilen. Da den søkte etter personer i området, fant den flere fisker med samme skader, noe som kunne tyde på bruk av lystergaffel. Etter et par timers søk kom fire menn iført våtdrakt tuslende ut av skogen. Fiskerne hadde gjemt seg av frykt for lokalbefolkningen, og de meldte seg straks de så at det var politiet som jobbet med saken. De innrømmet det ulovlige fisket og pekte også ut lystergaflene de hadde brukt.

Foreleggene på 12 000 kroner for hver fisker ble gitt for overtredelse av lakse- og innlandsfiskelovens forbud om bruk av lysterredskap og kunstig lys.