Av spesialetterforsker og hospitant Brian Kristian Wennberg, ØKOKRIM

Wennberg

Miljøteamet er virkelig noe for seg selv. Her skal man ha kunnskap om tårnkraner, Picassos kunstverk og farlige spekepølser...

For å oppsummere min hospitantperiode ved ØKOKRIM så langt, vil jeg si at det har vært en lærerik tid. Utgangspunktet mitt var noe spesielt, i og med at jeg som politimann ikke hadde noe erfaring fra etterforskning av økonomisk kriminalitet eller miljøkriminalitet før jeg kom til ØKOKRIM. Ved siden av jobben på kriminalvakta ved Oslo politidistrikt hadde jeg studert forskjellige fag på universitetet og holdt på med (og holder fortsatt på med...) en mastergrad i arkeologi. Jeg skjønte fort at jeg var kommet til et tverrfaglig miljø, hvor det også var rom for en halvstudert røver.

Hospitanter ved ØKOKRIM får vanligvis et individuelt skreddersydd opplegg med hospitering på forskjellige team etter kompetansebehov og interesser. Siden jeg hadde et særskilt ønske om å jobbe med miljøsaker, var det naturlig å tilbringe mest tid på Miljøteamet. Før jeg begynte på Miljøteamet var jeg også en måned på Hvitvaskingsteamet som det den gang het. Til tross for at de var inne i en stor omstilling, tok de ansatte på dette teamet seg tid til å veilede to hospitanter. Vi gikk gjennom et innføringsprogram på en uke, og fikk deretter jobbe selvstendig med meldinger om mistenkelige transaksjoner. Selv om jeg bare fikk et lite innblikk i dette arbeide, på så kort tid, tror jeg bekjempelse av hvitvasking er et fagområde som alle som jobber i politiet kan ha nytte av å lære litt om. Dette kanskje spesielt for etterforskere og jurister som skal inndra utbytte fra straffbare handlinger. Etter en omorganisering har ØKOKRIM nå rendyrket det opprinnelige Hvitvaskingsteamet til en etterretningsenhet; Enheten for finansiell etterretning, og opprettet et nytt etterforskningsteam; Heleri- og hvitvaskingsteamet.

Miljøteamet er noe for seg. Maken til hummer og kanari-avdelingen har jeg ikke vært borte i.

Her skal man ha oversikt over tårnkraner, Picassos kunstverk og farlige spekepølser, for ikke å snakke om oppdrettslaks på ville veier og viktigheten av å ha oljevannseparatorer. Fra spøk til alvor; variasjonen i oppgaver gjør jobben mer spennende og krevende. Teamlederen sørget for at jeg fikk jobbe med forskjellige saker innenfor de fire hovedområdene; arbeidsmiljø, natur, forurensning og kunst og kulturminner. I tillegg fikk jeg delta på en rekke kurs og seminarer; CEPOL-seminar i Madrid om internasjonalt samarbeid i bekjempelse av miljøkriminalitet, miljøseminar på Røros for jurister og koordinatorer fra hele Norge, og miljøforum i Telemark om arbeidsulykker, for å nevne noen.

Medarbeiderne på teamet, noen med politibakgrunn og andre med sivil bakgrunn, har sine spesialområder. Gjennom samarbeid med en rekke andre etater og tilsyn, og møtevirksomhet i forskjellige fora, har Miljøteamet en bred kontaktflate. Det legges også stor vekt på kunnskapsformidling gjennom undervisning, foredrag og utgivelse av nyhetsbrev og fagtidsskrift. Det var med andre ord et tverrfaglig og kreativt miljø å komme inn i for en lærevillig hospitant.

Etterforskningsmetodene var noe forskjellige fra de jeg var vant med. På tjenestereiser jobbes det intensivt fra morgen til kveld. Man skaffer seg innsikt i forskjellige næringsområder og planlegger arbeidsdagen nøye for å begrense reisevirksomheten. Jeg vil si jeg har vært heldig og fått innblikk i noen for meg ukjente samfunnsområder; lakseoppdrett i havgapet, gamle kraftverk langt inne i fjellet, forskningsfangst av gaupe, oljeforurensing fra skip osv. Samtidig har jeg fått se og oppleve natur og kultur rundt i landet; eksempelvis havørn og hjort på Smøla, Bryggen i Bergen og en nasjonalt verneverdig støl i Hardangerfjorden. Jeg vil på det sterkeste anbefale andre å søke hospitering ved ØKOKRIM.