Av Nils Roger Duna, leder NMPF

Norsk miljøpolitiforening ble stiftet i Alta den 30. mai 2005. Det hadde da lenge vært et ønske om en egen interesseorganisasjon for politipersonell som arbeidet med- eller var spesielt interessert i miljøsaker. Mange så at et slikt forum kunne gi et fellesskap og virke samlende, samtidig som det kunne være et talerør og pådriver knyttet til politiets miljøinnsats. Ikke minst så mange at et slikt forum kunne bidra med kompetanseheving. Flere andre politifaglige arbeidsområder hadde over lang tid hatt egne foreninger og gjort en utmerket innsats i så måte.

Logoen til NMPFGeirfuglen ble valgt som logo for NMPF. Dette er den eneste norske fugleart, som så langt er utryddet av mennesker. Norsk Miljøpolitiforening valgte derfor geirfuglen om logo ut fra det håp at foreningen kan være en bidragsyter til å unngå at andre arter i framtida lider samme skjebne.

Etter en noe trang start har foreningen nå kommet godt i gjenge, og har pr. i dag over 200 betalende medlemmer. Når foreningens eksistens og arbeid blir bedre kjent, vil nok medlemstallet øke ytterligere. Kjernen i foreningens arbeid har så langt vært å tilrettelegge for økt kompetanse og motivasjon for dette arbeidsfeltet i politiet. Samtidig har den helt klart bidratt til et nettverk for de som arbeider med natur, miljø og sjøtjeneste, slik at det kan trekkes veksler på hverandres kunnskaper og erfaringer.

Det er avholdt to meget vellykkede utdanningsseminar, henholdsvis i Bodø i 2007 og Meråker i 2008. Ved begge seminarene var det god deltakelse. I 2010 avholdes utdanningsseminaret på Stavern. Temaene vil favne vidt, men det blir hovedfokus på kystralaterte miljøutfordringer for politiet. På de foregående samlingene har hovedtemaene vært motorferdsel i utmark, grenseoverskridende samarbeid og utfordringer knyttet til politiets arbeid med store rovdyr.

Et annet hjertebarn for NMPF er foreningens nettside. Da medlemmene er bosatt og arbeider over det ganske land, er nettsiden det stedet man jevnlig kan treffes og få nyttige oppdateringer og erfaringer knyttet til det arbeidet som skal gjøres. Adressen til nettsiden er www.nmpf.net. Betalende medlemmer får tildelt brukernavn og passord, og får derved en unik tilgang til kompetanse innen dette feltet. Kontigenten ligger for tiden på 200 kroner i året.

Foreningen har også inngått avtaler med diverse firmaer, slik at det er mulig å få tilgang til profileringsartikler og fritidsklær av høy kvalitet til gunstig pris. Detaljer om våre medlemstilbud kan leses på nettsiden.

Dersom du ønsker å bli medlem i Norsk miljøpolitiforening kan du ta kontakt med vår kasserer svein.folkestad@politiet.no. Som medlemmer opptas tjenestemenn/kvinner i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten og andre ansatte i Justissektoren samt personell som er tildelt begrenset politimyndighet.