Det er skjedd endringer i luseforskriften, laksetildelingsforskriften og reaksjonsforskriften på akvakulturområdet. Videre er det kommet en ny forskrift av 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse.