BrunbjørnWWF-Norge ble grunnlagt i 1970 med daværende kronprins Harald som president. Frem til 1986 var organisasjonen kjent i Norge som «Verdens Villmarksfond».

Idag har WWF-Norge over 13 000 givere og medlemmer, og en omsetning på cirka 100 millioner kroner årlig.

WF-Norge har som mål å beskytte og bevare naturverdiene og det biologiske mangfoldet i hav- og kystområder, på land og i ferskvann. De arbeider kontinuerlig for å forbedre norsk klima- og energipolitikk og vårt lovverk. I tillegg støtter de naturvern- og utviklingsprosjekter over hele verden i samarbeid med lokalbefolkning, lokale organisasjoner og myndigheter. Prosjektene er støttet av direktoratet for utviklingshjelp, NORAD og UD.