Av: Klima- og miljødepartementet

Miljøkriminalitet har stort økonomisk omfang. Verdier av størrelsesorden mellom 48 milliarder USD – 153 milliarder USD går tapt hvert år som et resultat av ulovlig handel med flora og fauna, inkludert tømmer og fisk. Inntektene fra den ulovlige handelen ender ofte i nettverk som bidrar til økt kriminalitet og konflikt. I tillegg kommer omfattende miljømessige og sosiale konsekvenser av denne ulovlige virksomheten.

Når det gjelder avskoging var Norges budskap at vi må sette fokus på drivere bak avskoging og at UNEP må jobbe sammen med andre aktører, både innenfor og utenfor FN, for å bekjempe avskoging og miljøkriminalitet på en effektiv måte. I mange tilfeller har vi det juridiske rammeverket på plass, utfordringen ligger i å håndheve lovgivningen.

For enkelte latinamerikanske land er ulovlig handel med tømmer og avskoging et svært sensitivt tema og det krevde mye arbeid for å holde tømmer inne som en del av diskusjonen. Samtidig må vi fra norsk side si oss fornøyde med at ulovlig handel med flora og fauna, som også involverer tømmer, har kommet på dagsorden i UNEP. Norge skal arbeide for å opprettholde momentum i dette viktige internasjonale arbeidet.

Ulovlig tømmerhandel er en av de viktigste årsakene til avskoging og skogforringelse i det østlige Afrika. Kenya, Tanzania og Uganda er land som fratas betydelige inntekter fra skogsek­toren gjennom ulovlig hogst. I tillegg fører det til økonomiske tap for regionen og økt korrupsjon. På FNs miljøforsamling viste Tanzania, Kenya og Uganda at de sammen vil bekjempe ulovlig tømmerhandel i Øst-Afrika. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft gratulerte landene med dette viktige samarbeidet, som også vil bidra til å bevare skogen og det biologiske mangfoldet i Øst-Afrika.

Inntektene fra den ulovlige handelen ender ofte i nettverk som bidrar til økt kriminalitet og konflikt. Norge støtter dette østafrikanske initiativet som sammen med FN og Interpol går inn for å bekjempe disse ulovlighetene.

Aktuell informasjon

* Les mer om forsamlingen i Kenya i forrige nummer av Miljøkrim (1#2014).