Mennene jaktet på en bjørn i Flenåsen Øst i Trysil i juni 2008 ved hjelp av hund med peiler og bil, og en av de tre felte til slutt bjørnen på en skogsbilveg i området.

Hovedmannen ble dømt til 90 dagers fengsel og tre års tap av retten til å drive jakt og fangst for å ha drept bjørnen, samt for overtredelser av våpenloven. I tillegg ble han dømt til inndragning av to våpen og til å betale 35 000 kroner i erstatning til Viltfondet.

En annen ble dømt for medvirkning til fellingen av bjørnen, samt for overtredelser av våpenloven, til 45 dagers fengsel hvorav 30 dager betinget, og to års tap av retten til å drive jakt og fangst. I tillegg ble han dømt til inndragning av 20 000 kroner av verdien av den bilen som ble benyttet til jakten.

Tredjemann, som var eier av hunden som hadde los på bjørnen i lang tid frem til fellingen skjedde, ble ikke dømt for medvirkning til selve fellingen av bjørnen. Han ble imidlertid dømt for å ha jaget bjørnen i strid med viltloven § 3 annet ledd, for brudd på hundeloven, samt for heleri ved bistå med å fjerne bjørneskrotten, til fengsel i 45 dager hvorav 21 dager betinget. Han ble også dømt til tap av retten til å drive jakt og fangst i to år, samt inndragning av verdien av hunden (10.000 kroner).

To andre personer ble frifunnet for jakten på bjørnen. Disse to ble dømt til mindre bøtestraffer for heleri ved å være med på å fjerne bjørneskrotten, og for mindre brudd på hundeloven.

Alle de tre som ble domfelt for jakten på og/eller fellingen av bjørnen har anket dommene.