Firmaet ble vedlagt bot på 300 000 kroner.

Forelegget er vedtatt.