Økokrim mener at lederen av leverandørselskapene enten selv eller gjennom selskapene har gitt regiondirektørene private økonomiske fordeler. Samtidig har regiondirektørene hatt betydelig innflytelse på valg av leverandører og innkjøp av tjenester til Stendi AS.

«Saken er alvorlig fordi korrupsjonen har skjedd i et selskap som utfører tjenester på vegne av det offentlige», sier konstituert statsadvokat Anne Glede Allum.

Økokrim besluttet å etterforske saken etter å ha mottatt et varsel fra Stendi AS.

Kontaktpersoner i saken:

Anne Glede Allum
kst. statsadvokat
anne.allum@politiet.no
t. 415 38 395

Andreas Lunde
senior kommunikasjonsrådgiver
andreas.lunde@politiet.no
t. 40 200 450