Illustrasjonsbilde fra Arbeidstilsynet, traktor

Traktorulykkene dominerer ulykkesbildet. Oftes skjer de på små bruk, der bonden arbeider alene. Traktorføreren er gjerne godt opp i årene. Det er grunn til å tro at ulykkene i enkelte tilfeller skyldes illebefinnende. Er han ikke sikret med setebelte er risikoen stor for å falle ut og få traktoren over seg. Arbeidstilsynet mener at 4-5 av fjorårets dødsfall kunne vært unngått om det påbudte setebeltet hadde vært i bruk.

I tillegg til traktorulykkene er det fallulykker og ulykker med maskiner og utstyr som resulterer i dødsfall. Fallene skjer i driftsbygninger eller siloer. Et 15 meters fall ned på betonggulv må gå galt. Ved fall i full silo vil oksygenmangel og farlige gasser kunne bli katastrofalt. Noen bønder blir også stanget i hjel av husdyra sine.

Det er eldre menn som oftest rammes av ulykkene. Blant fjorårets dødsfall var det en 17-åring, men de fleste var passert 50 år. Ulykkesstatistikken fra 2000-2008 viser at hele 33 av de omkomne i landbruket var 67 år eller mer.

Når det gjelder skader er det store mørketall. Det er liten kultur for å melde fra.

Kilde: Arbeidervern nr. 3/2009