Tekst: politioverbethent Kenneth Didriksen, ØKOKRIM (kenneth.didriksen@politiet.no)

Flere av FNs medlemsland har meldt om utfordringer blant annet ved etterforsking, gjenfinning og tilbakeføring av nasjonale kulturskatter som illegalt er blitt ført ut av landet og sin opprinnelige sammenheng.

Etterspørsel fra betalingsvillige aktører rundt om i verden genererer både tyveri av kulturskatter og plyndring av arkeologiske steder. Slike objekter transporteres i stadig større grad ut til sluttmarkedene som en del av organisert kriminalitet. Mange land melder om at de kriminelle lokkes av høy fortjeneste, lav straff og liten risiko for å bli oppdaget.

Arbeidet med retningslinjene fra UNODC ble sluttført på et møte i Wien i januar i år, der Norge deltok. Retningslinjene, som tar utgangspunkt i flere eksisterende FN-konvensjoner, er ikke bindende for medlemslandene, men er ment å være et hjelpemiddel for medlemslandene til å jobbe mot kulturminnekriminalitet i samarbeid med resten av verdenssamfunnet. Retningslinjene har også som formål å være en referanse for lovgivende myndigheter i deres utforming av nasjonale regelverk.

Les mer

Link til nettside med rapport og retningslinjer: http://www.unodc.org/documents/organized-crime/UNODC_CCPCJ_EG.1_2014/UNODC_CCPCJ_EG1_2014_E.pdf