www.okokrim.no

Fokus

Publisert

Fokus

Miljøkrim skal ROS-analyseres

Politiets ordning med lokale miljøkoordinatorer i hvert politidistrikt har, som nevnt tidligere i Miljøkrim, vært gjennom en analyse. Hensikten med analysen var å finne ut hvordan ordningen best kan videreføres.

KO:DE

Samlet aktuell informasjon om KO:DE-sidene.

Id-kort blir til HMS-kort

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort.

Forurensingsloven med kommentarer (bokanmeldelse)

Mangeårig juridisk medarbeider i Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet, Øystein Wang, har nylig gitt ut en oppdatert, utvidet og ikke minst hendig kommentarutgave til forurensingsloven.

Færre påviste rovviltskader

Rovvilt ser ut til å gjøre mindre skade på sau enn det som har vært vanlig det siste tiåret. Så langt i år er det påvist litt over 800 skadetilfeller. Det er på nivå med 2014, som var et rekordlavt tapsår.

Operasjon Monitor Eye

I løpet av to måneder tok egyptiske myndigheter beslag i blant annet våpen, narkotika og stjålet kunst i en målrettet operasjon mot illegale varer.