Saken gjaldt ulovlig terrenginngrep i marka i Ski kommune der mannen i 2007–2008 (før markalovens ikrafttredelse) hadde gravd ut 4–600 kubikkmeter sand. De tre siste årene har han kun gravd ut mindre mengder sand. Utgravingen, samt tilkjøring av nye jordmasser, skjedde uten tillatelse fra kommunen, i strid med plan- og bygningsloven.