Et selskap i Hedmark vedtok høsten 2010 et forelegg på 1 500 000 kroner for en arbeidsulykke i 2009, der en ansatt kom i klem i et materialtørkeanlegg, og omkom. Ulykken skyldtes at en skinnegående materialrankevogn sporet av og satte de etterfølgende rankene i bevegelse. Den ansatte kom seg ikke unna, men ble klemt mellom en ranke og veggen. Selskapet hadde ikke i tilstrekkelig grad kartlagt farene ved at personell oppholdt seg mellom rankene på den måten som ulykken skjedde. Forelegget gjaldt overtredelse av arbeidsmiljø-lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 4-1), internkontrollforskriften, samt forskrift om bruk av arbeidsutstyr (forskrift av 26. juni 1983).