Norge har i en årrekke hatt et forbud mot fiske etter makrellstørje.

Høsten 2013 fikk Norge gjennomslag i den internasjonale kommisjonen for bevaring av atlantisk tunfisk (ICCAT – The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) for at det kan åpnes for fiske etter makrellstørje i norsk sone i den perioden arten befinner seg i våre farvann.

Makrellstørja er en stimfisk som kan bli over tre meter lang og veie mer enn 500 kg. Den er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet, og totalt er det satt av en kvote på 13 400 tonn i 2014. Den norske kvoten er på 30,97 tonn.

Det er utstedt særskilt forskrift for prøvefisket FOR-2014-02-13-1221 med hjemmel i deltakerloven og havressursloven. Det vil bli gitt tillatelse til ett fartøy som har de nødvendige kvalifikasjoner til å gjennomføre slikt fiske. Det forutsettes at internasjonale observatører og norske forskere skal kunne overvåke og delta under prøvefisket, samt at det tas forskningsprøver av fanget fisk.

Makrellstørjen er en sterkt truet fiskeart internasjonalt og samtidig en svært ettertraktet fisk i ulike markeder, særlig i Japan. En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner, og verdensrekorden ble satt i januar 2013 for én størje, omsatt på Tsukiji fiskemarked i Tokyo for 10 millioner norske kroner.2

Noter

1. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-02-13-122?q=2014-02-13*

2. http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2014/februar/norge_tar_opp_igjen_fisket_pa_makrellstorje/nb-no