forurensningsloven-med-kommentarer.jpg

Av: assisterende ØKOKRIM-sjef Thomas Skjelbred, ØKOKRIM

 Wang har arbeidet med regelverksutvikling og saksbehandling knyttet forurensingsloven siden 1976, og har således en unik kompetanse og verdifull skunnskap innenfor området.  I boken blir hver enkelt lovbestemmelse gitt en praktisk rettet kommentar med eksempler samt referanser til tilstøtende regler. Videre blir det gitt en oppdatert omtale av sentrale forskrifter og retningslinjer i tillegg til henvisninger til nyere doms- og forvaltningspraksis. Boken vil være et meget nyttig redskap for jurister som praktiserer innenfor forurensingsfaglige spørsmål herunder for politi- og påtalemyndighet som arbeider med strafferettslige problemstillinger innenfor fagområdet. Boken kan bestilles på nettsiden: Gyldendal juridisk eller www.gyldendal.no/juridisk.