Tekst: politioverbetjent og fagansvarlig Henny I. Bech, Politihøgskolen

24 studenter fra fire ulike etater (skatt, fiskeri, kystvakt og politi/påtale) ble tatt ut til spesialistutdanningen som startet opp senhøstes 2010.

Studiet startet opp i november med samling på Kystvakten sin base på Sortland. I tillegg til undervisningen hos Kystvakten var det også et lærerikt studiebesøk ved et mottaksanlegg for sild.

Sortland hotell, der studentene bodde, ble også arena for mange sene gruppearbeider, hvor gruppene jobbet på tvers av etater til langt på kveld. Det ble også litt tid til hyggelig sosialt fellesskap i løpet av oppholdet på Sortland. Det å knytte fagkontakter på tvers av etater anses som en viktig del av studiet. 

Studentene dro hjem med neste mål for øyet; en samlingsuke hos en av de samarbeidende etatene skulle gjennomføres før jul. I etterkant av denne hospiteringen skulle studentene skrive første arbeidskrav, fagoppgave én i studiet. Denne skulle skrives etter gitte kriterier basert på refleksjoner og erfaringer fra oppholdet hos den samarbeidende etat, sett i sammenheng med pensum. Alvoret begynte nå å gå opp for den enkelte… Her ble det ikke mye tid til å hvile på laurbærene. Våren kom og studentene er per skrivende stund inne i sitt andre semester. Våren har gått med til travle samlingsuker hos Kystvakten i Bergen og til skriving av nok en fagoppgave. Siste fagoppgave med temaet «selvinkriminering» er nå bestått og i havn for de fleste.

Det hele har til nå vært en litt ny hverdag for den enkelte student. Fullt opptatt med skriving, aktiv læring, øvelser, kollokvier og nye refleksjoner over gamle og nye temaer fra egen arbeidshverdag. Fagdiskusjonene har vært mange i en gruppe hvor motivasjonen for studiet og kunnskapen hos den enkelte student er meget høy. Mange dyktige foredragsholdere har vært inne og forelest i ulike tema og emner for studentene på de to første samlingene. Nye forelesere er allerede bestilt til høstens samlingsuker som foregår i Oslo i september. Temaene fra studieplanen har kommet på rekke og rad fra dag én i studiet. Det er ikke til å stikke under en stol at det til tider kan være tøft å være student på fiskerikrimstudiet ved Politihøgskolen, ved siden av full jobb og familieforpliktelser.

 

PHS minner om søknadsfristen for miljøstudiet 2012 som er 15. oktober 2011.