Høsten 2006 ble det brukt gravemaskin til å planere og grave en trasé på ca 180 meter og 2 meters bredde i Geiranger-Herdalen landsskapsvernområde i Møre og Romsdal. Både tiltakshaver og gravemaskinføreren er ilagt 20 000 kroner i bot for brudd på naturvernloven.