Diskusjonen har tatt for seg viktige områder som hjernens anatomi og funksjon, fysiologiske og atferdsmessige responser og fiskens kog­nitive evner. I tillegg til sanser som registrerer bevegelse i vannet, er fiskene generelt sett godt utstyrt med sanser som kan informere om fysiske og kjemiske forhold i omgiv­elsene. De har sanser for syn, hørsel, lukt og smak
– slik som oss. Det har imidlertid vært lite fokus på det funksjonelle aspektet av at fisken kan ha følelser. Hvis fisken har følelser – hvorfor?

I senere tid har vi sett at det er mulig å antyde hvilken betydning fiskens følelser har. I en rekke studier konkluderes det med at fisk faktisk har et bredt følelsesspekter som inkluderer negative følelser som frykt og smerte, og positive følelser som forventning. I en ny artikkel av Silje Kittelsen ved Norges Veterinærhøgskole (Functional aspects of emotions in fish, Behavioural Processes 100, 2013) får man et oppdatert bilde av forskningen per dags dato.

Kilde: forskning.no