Av kst. lagdommer Rune B. Hansen, Agder lagmannsrett

Svalbardrein

Illustrasjonsfoto av svalbardrein.

Om kvelden den 30. juni i år hadde nettopp to feltinspektører fra Sysselmannen på Svalbard slått leir for natten da de hørte flere skudd fra Grøndalen like utenfor den russiske gruvebyen Barentsburg. Inspektørene iakttok i kikkert at tre reinsdyr ble felt i rask rekkefølge og fire personer som startet slakting av dyrene. Vakthavende sysselmannsbetjent ble varslet over radio og det ble foretatt utrykning med Sysselmannens helikopter. Ved ankomst på åstedet viste det seg at jegerne hadde forsøkt å skjule reinsskrottene ved å dekke dem til med klær.

Etterforskningen gav grunnlag for å ta ut tiltale mot fire av de seks personene som var på stedet. Statsadvokatene i Troms og Finnmark tiltalte en russisk og en ukrainsk statsborger for brudd på Svalbardmiljøloven § 99 jf. § 25 ved å ha jaktet på reinsdyr i fredningstiden og uten jeger- og skytterprøve. En russer og en ukrainer ble tiltalt for heleri (strl. § 317) for å ha deltatt i slaktingen av dyrene og/eller ha fraktet bort og skjult slaktavfall. De fire erkjente delvis straffeskyld. Hovedforhandling ble avholdt i Barentsburg 31. august 2006.

De fire hadde deltatt på ulik måte i den ulovlige jakten og straffutmålingen avspeiler dette. Retten gav betingete fengselsstraffer fra 60 til 14 dager, bøter fra 900 til 600 kroner og tap av retten til jakt og fangst fra 5 til 2 år. I tillegg ble jaktvåpenet og redskaper brukt under slaktingen inndratt. Bøtenes størrelse må ses på bakgrunn av en brutto månedsinntekt på ca. 2500 kroner. Straffen var i overensstemmelse med min straffepåstand for tingretten.

 

Dommen er rettskraftig

I forbindelse med etterforskningen ble det funnet flere andre slakteplasser i Grøndalen som utvilsomt stammer fra ulovlig reinsjakt. Det har imidlertid ikke vært mulig å finne frem til aktuelle gjerningsmenn.

Sysselmannen har tro på at denne saken vil ha betydelig preventiv virkning og dermed motvirke liknende saker på Svalbard. Som følge av saken er det dessuten bestemt at Sysselmannen skal intensivere oppsynet med Svalbardreinen neste sommersesong.