Ettersøk

Rt. 2012 s. 1374

Høyesterett kom til at jaktforbud etter jaktforskriften § 27 første ledd tredje setning gjaldt så lenge det faktisk ble søkt etter det skadeskutte dyret, selv om jaktlaget ikke lenger hadde rett og plikt til fortsatt søk og søket var overtatt av et annet jaktlag. Se statsadvokat Per Morten Schjetnes artikkel om dette temaet på side 31.