Selgeren hadde fra høsten 2009 til juni 2011 ved flere anledninger importert hunder fra Sverige for videresalg i Norge, uten skriftlig tillatelse fra Mattilsynet for ervervsmessig omsetning av dyr. Hun førte heller ikke fortegnelse over hvor hver hund kom fra, og hvem den var solgt til. Dette er et brudd på henholdsvis § 3 første ledd og § 6 annet ledd i forskrift 10. januar 1985 nr. 17 om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning. Først i hjemmelsrekken i forelegget var det i disse postene vist til dyrevelferdsloven § 37 første ledd jamfør. § 7. Resultatet av handelen ble et forelegg til selgeren for blant annet bedrageri.

Forelegget fra Agder politidistrikt for alle forholdene ble på 25 000 kroner, og i tillegg kom inndragning av utbyttet på 10 900 kroner, som selgeren godtok.