ulovli_handel_dyr_europa_pauline_bredde.jpg

Tekst: spesialist Pauline Verheij, EcoJust  //  pauline.verheij@ecojust.eu

På verdensbasis blomstrer den ulovlige han­delen med ville dyr som aldri før. Ville bestander av elefanter, neshorn, tigre og mange andre arter pattedyr, fugler og reptiler står i fare for å bli utryddet på grunn av intensiv, storstilt ulovlig jakt og smugling. Denne ulovlige handelen næres av en sterkt økende etterspørsel etter eksotiske villdyr i Asia. Det kommer stadig mer dokumentasjon på at organiserte kriminelle grupper i Afrika og Asia er tungt involvert i smugling av ville dyr, en virksomhet med liten risiko og høy fortjeneste. Videre bidrar tjuvjakt på elefanter i Afrika for elfenben til væpnede konflikter, og i så måte utgjør slik ulovlig jakt en trussel mot internasjonal sikkerhet. Dette stormangrepet vekker stor offentlig bekymring og opprører folk, også i Europa. Folk flest, og mange ansvarlige myndigheter, synes å være av den oppfatning at tjuvjakt og smugling av ville dyr stort sett er et problem i Afrika og Asia. Men det er dokumentert at det også foregår i Europa.

Smugling av horn fra neshorn

For noen år siden oppstod det et rykte i Vietnam om at en høytstående vietnamesisk myndighetsperson hadde brukt horn fra neshorn som medisin, og blitt kurert. Det er nok ikke noe hold i ryktet, for horn fra neshorn består av keratin, det samme som våre fingernegler. Ryktet fikk imidlertid fryktelige konsekvenser, for det gav et kraftig hopp i etterspørselen etter slikt horn i Vietnam. Etterspørselen førte til en rekordstor økning i ulovlig felling av neshorn i Sør-Afrika og smugling av horn fra hele verden, også EU. Prisen på horn fra neshorn er nå høyere enn gullprisen ($ 55 000 per kilo), så det er ikke rart at smuglingen har tiltatt til de grader.

Mens man i Afrika dreper levende neshorn, så er profitthungrige kriminelle i Europa ute etter gamle horn i antikvitetsforretninger og private samlinger. Takket være godt analysearbeid i EUROPOL ble det i 2010 avdekket at medlemmer av en irsk organisert kriminell gruppe, Rathkeale Rovers, drev med tyveri og ulovlig oppkjøp av horn fra neshorn over hele Europa.1 På tross av publisiteten omkring denne smuglerbanden og museenes foranstaltninger foregår tyveriene av horn fra neshorn fremdeles. Det er nylig registrert tilfeller i Portugal (mars 2013)2, UK (april 2013)3 og Irland (april 2013).4 Hvis det ikke har vært noen tyverier av slike horn i Norge enda, er det å forvente at de vil komme. Mediene har nylig meldt at Rathkeale Rovers skal være svært aktive i Norge, for å nevne én ting.5

Også andre grupper og enkeltpersoner i Europa driver nå med ulovlig handel og smugling av horn fra neshorn:

 • I 2012 avslørte tsjekkiske myndigheter at vietnamesiske borgere bosatt i Tsjekkia rekrutterte tsjekkiske borgere til å skyte neshorn i Sør-Afrika under dekke av å ha fellingstillatelse og frakte hornene til Tsjekkia. Hornene ble så sannsynligvis smuglet til Vietnam.6
 • I februar 2013 beslagla nederlandske myndigheter fem horn fra neshorn (anslått verdi EUR 125 000) og pågrep to personer som hadde forsøkt å selge hornene.7
 • I mars 2013 ble to kinesiske passasjerer fra Frankrike pågrepet i Shanghai for smugling av horn fra neshorn og elfenben (anslått totalverdi USD 800 000).8

Smugling av elfenben

La oss nå gå videre til elfenben. Alle som leser aviser, er klar over at det foregår nedslakting av elefantbestander i Afrika. Titusenvis drepes ulovlig hvert år, og hvis dette fortsetter, kan elefanten bli utryddet fra Afrika innen ti år. Hyppige beslag av flere tonn støttenner fra elefant i havner i Asia vitner om det store omfanget av denne ulovlige handelen. Den sofistikerte fremgangsmåten tyder på at organiserte kriminelle nettverk står bak.

De enorme elfenbenspartiene fraktes til Asia med skip, som oftest går direkte fra Afrika. Men også via Europa smugles uante mengder, både med båt og fly. For eksempel beslaglegger belgisk tollvesen hyppig elfenben og andre deler av ville dyr fra Asia (eksempelvis skjell fra skjelldyr, sjøhester og reptilskinn), både i pakkepost og fra kinesiske passasjerer som reiser fra Afrika til Kina via Europa. Det er også mulig at EU er endelig destinasjon for noe av elfenbenet. Belgisk tollvesen fant i april 2013 17 kilo elfenben i bagasjen til en kinesisk passasjer som var på vei fra Kongo til Romania.9

Kartlegginger av handel med ville dyr på Internett har videre vist at det ikke bare er asiater som har sansen for elfenben. Et prosjekt i regi av INTERPOL om handel med elfenben på Internett i 2012 avdekket en betydelig virksomhet. Prosjektet analyserte 660 elfenbensannonser fordelt på 61 nettsteder i ni ulike land i en toukersperiode. Totalvekten på det annonserte elfenbenet ble anslått til 4 500 kilo, til en totalverdi av nesten EUR 1,5 millioner.10

I mars 2013 skjedde det noe ganske forbløffende på naturhistorisk museum i Paris, en hendelse som illustrerer den pengegalskapen som har fått mange til å prøve seg på villdyrkriminalitet: En mann hakket en støttann av en utstilt elefant, et eksemplar som hadde tilhørt Ludvig den 14.11

Sære ting skjult i biler

Det er velkjent at fraværet av grensekontroll i EU har gjort det enklere å smugle alle slags ulovlige varer, samt mennesker. Ville dyr er intet unntak. I flere EU-land har etterforskning av saker om ulovlig handel med ville dyr vist at dyrene ofte smugles inn i EU på steder der grensekontrollen er svakest, og derfra fraktes videre med bil til destinasjoner over hele EU.

I februar 2013 var det en sak i Nederland som peker mot slik smugling. Under en rutinekontroll i Nederlands sydligste fylke, Limburg (som grenser til Tyskland og Belgia), fant grensepolitiet en sekk med apedeler i bilen til en kongolesisk mann. Grensepolitiet gjorde det makabre funnet da de undersøkte bak i bilen og oppdaget en sekk der det stakk fram to apehender.12 Det er ikke fastslått hvor apedelene stammet fra, men det er sannsynlig at de var smuglet fra Afrika til Europa med fly. Som kjent anses apekjøtt og kjøtt fra andre ville dyr fra Afrikas skoger som en delikatesse av afrikanere. Smuglingen av apekjøtt fra Afrika er høyst bekymringsfull, ikke bare med tanke på bevaring av arter, men også fordi slikt kjøtt kan være befengt med smittsomme sykdommer. Man mistenker for eksempel at HIV ble spredd fra aper til mennesker gjennom inntak av apekjøtt.13

Et annet foruroligende funn ble gjort samme måned, februar 2013, da en vietnamesisk mann ble pågrepet i Tsjekkia med en sekk tigerknokler i bilen.14 Mannen hevdet at knoklene var til eget bruk, for å lage medisin. I Vietnam brukes tigerknokler til å lage lim. Sannsynligvis stammet knoklene fra en tiger som hadde levd i fangenskap, antageligvis i en dyrepark eller et sirkus. Hendelsen dokumenterer at det foregår ulovlig handel med dyr som har levd i fangenskap, en virksomhet som i de aller fleste tilfeller ikke blir avslørt.

Hvorfor bør vi være bekymret?

Det er talende at de fleste eksemplene på ulovlig handel med ville dyr nevnt over skjedde i løpet av samme tidsperiode på noen få måneder. Og dette er bare et lite utvalg av saker som ble omtalt i media. Disse hendelsene viser klart at det foregår smugling av ville dyr rett foran nesen på oss. Det ville være en tabbe å tenke at Norge ikke er berørt. For en grundig drøfting av ulovlig handel med ville dyr i Norge viser jeg til professor Ragnhild Sollunds nylig publiserte, meget gode avhandling om smugling og ulovlig handel med dyr. Basert på kartlegging og intervjuer av spesialister på området i norsk politi avdekker Sollund at ville dyr blir smuglet inn i Norge, og at handelen med ville dyr i Norge er knyttet til det globale markedet for ville dyr.15

Ulovlig handel med ville dyr utgjør ikke bare en fare for truede dyrearter i Norge, Europa og på andre kontinenter. Den utgjør en mulig helserisiko for mennesker, som hendelsen med smugling av apekjøtt illustrerer. Kriminalitet rettet mot ville dyr henger sammen med andre former for kriminalitet, som bedrageri, hvitvasking og korrupsjon. Det at kriminelle organisasjoner er involvert, ikke bare i Afrika og Asia, men også i Europa (for eksempel irske og vietnamesiske gjenger), utgjør dessuten en trussel mot rettsstatsprinsippet i alle berørte land.

 

Om forfatteren

Pauline Verheij er spesialist på kriminal­itet rettet mot ville dyr og innehaver av EcoJust (et konsulentfirma i Nederland som yter strategisk rådgivning til frivillige organisasjoner og myndigheter angående håndhevelse av (inter­nasjonalt) regelverk om ville dyr,
www.ecojust.eu). Denne artikkelen er basert på åpne kilder og forfatterens egne erfaringer med villdyrkriminalitet siden 1995.

Fotnoter

 1. Pressemelding fra EUROPOL: https://www.europol.europa.eu/content/press/europol-and-ireland-identify-organised-crime-group-active-illegal-trading-rhino-horn-9
 2. http://www.algarveresident.com/0-52026/algarve/valuable-rhino-horn-thefts-from-coimbra-museum
 3. Se for eksempel: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-22200051
 4. Se for eksempel: http://www.huffingtonpost.com/2013/04/18/nationa-museum-of-ireland-theft-rhino-horns-stole-from-storage_n_3107924.html
 5. Asfaltbandenes blodige hemmelighet, Dagbladet 26. juni 2013: http://www.dagbladet.no/2013/05/14/nyheter/innenriks/asfaltbandene/travellers/organisert_kriminalitet/27163429/. Se også: Norway to hide: Sunday World.com, 20th June 2013: http://www.sundayworld.com/top-stories/crime-desk/norway-to-hide.algarve/valuable-rhino-horn-thefts-from-coimbra-museum
 6. Tolkning og iverksettelse av konvensjonen, Neshorn: Rapport fra CITES' sekretariat til partenes 16. konferanse, CoP16 Doc. 54.2 (rev. 1): http://www.cites.org/eng/cop/16/doc/E-CoP16-54-02.pdf
 7. Se nyhetsmelding på nederlandsk: http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2030365/
 8. Se for eksempel: http://www.chinadaily.com.cn/china/2013-03/21/content_16330986.htm
 9. Nyheter fra belgisk tollvesenet på flyplasser, CITES 12/2013, 29/04 2013.
 10. Project WEB: an investigation into the ivory trade over the internet within the European Union. INTERPOLs miljøkrimprogram, februar 2013, tilgjengelig via www.interpol.int.
 11. Se for eksempel: http://www.guardian.co.uk/world/2013/mar/31/chainsaw-man-stealing-elephant-tusk-paris-museum
 12. Se nyhetsmelding på nederlandsk: http://nos.nl/artikel/484123-dode-aap-op-achterbank-gevonden.html
 13. Se for eksempel: http://www.newscientist.com/article/dn6239-bushmeat-trade-breeds-new-hiv.html#.UdM7cz5NtwU
 14. EcoJust blogg: Tiger trade in the EU?: http://www.ecojust.eu/tiger-trade-in-the-eu/
 15. Sollund R. (2013) Animal Trafficking and Trade: Animal Abuse and Species Injustice, i R. Walters, D. Westerhuis and T. Wyatt Emerging Issues in Green Criminology, Exploring Power, Justice and Harm. Critical Criminological Perspectives. Palgrave Macmillan, United Kingdom.