Olje og gass fra kontinentalsokkelen har gjort Norge til et av verdens rikeste land, og til en viktig leverandør av avansert teknologi. Aldri har en industri hatt så stor innvirkning på det norske samfunn. Installasjonene på kontinentalsokkelen er de største og mest kompliserte industrielle kulturminner fra vår nære fortid. De kan imidlertid ikke fredes eller bevares på tradisjonelt vis. En gang skal disse gigantene i havet fjernes og hugges opp. For at ikke minnene om dette industrieventyret skal forsvinne vil installasjonene bli dokumentert.

Norsk Oljemuseum lager nå en kulturminneplan for petroleumssektoren og dokumenterer de viktigste olje- og gassfeltene, slik at kommende generasjoner kan få del i denne viktige epoken i Norges historie.

Kulturminneplanen utarbeides i samarbeid med de store operatørselskapene og myndighetene.