IsbjørnIsbjørnen kan svømme opp til ti mil over åpent hav for å lete etter mat. Men den største utfordringen for isbjørnen de nærmeste tiårene er det stadig varmere klimaet i Arktis. Etter hvert minker isflakene der de finner mat, og de ligger stadig mer spredt i havet. Derfor tvinges isbjørnene til å ta stadig lengre turer. Forskerne mener at flere og flere isbjørner drukner på veien.

Verdens isbjørneksperter anslår at bestanden av isbjørn globalt kan gå ned 30–50 prosent innen midten av århundret. I verste fall kan den utryddes på grunn av det varme klimaet.

Kilde: WWF Norge
Foto: Peter Prokosch, Svalbard (for Grid Arendal)