Tekst av politioverbetjent Thomas Lauritzen, ØKOKRIM. Foto: førstebetjent Torvild Selås.

Til sammen under aksjonen deltok 9 politidistrikter, og kontroller ble foretatt fra Svenskegrensen til og med Rogaland. I tillegg til politiet bisto; Fiskeridirektoratet, Statens Naturoppsyn, Kystvakten, Skjærgårdstjenesten, Friluftsetaten og Oslomarka Fiskeadministrasjon. ØKOKRIM hadde det overordnede koordineringsansvaret for aksjonen.

Hummerbestanden i Norge er truet og på et historisk lavt nivå. For hard beskatning er utvilsomt årsaken til dagens situasjon.

Aksjonens hovedmål var å redusere det ulovlige hummerfisket gjennom allmennprevensjon ved bruk av media, allmennopplysning ved utdeling av informasjonsmateriell og avdekking av straffbare forhold.

På det meste var 24 båter og 60 kontrollører i sving. I løpet av 2 dager ble det gjort 296 beslag av ulovlige fangstredskaper. Samlet ble det opprettet 212 straffesaker.

Et av de groveste forholdene som ble avdekket under aksjonen var et ulovlig satt garn, hvor det ble funnet 22 hummer, inkludert 2 rognhummer. Aksjonen viser at det fortsatt er behov for kontroll av fiske og fangst på sjøen, slik at vi og fremtidige generasjoner kan nyte et smakfullt lovlig fanget hummermåltid.

Alf Ring Kleiven Politibetjent Tor-Erik Åsbu hadde klørne fulle i årets hummeraksjon.