Døde snøharer
I Finland og USA benyttes pil og bue til å redusere bestander av skadegjørende rådyr og harer i parkene. I Norge er det lov­bestemt at all jakt skal foregå med våpen der prosjektilet blir drevet med kruttgass.
Foto: Erik Christensen, Porkeri

Det var i februar 2011 Norges Buejegerforbund sendte søknad om å få gjennomføre et treårig prøveprosjekt med å bruke pil og bue til jakt. Miljøverndepartementet har behandlet søknaden og bestemt at en eventuell prøvejakt utsettes til en har vitenskapelig dokumentasjon på at jaktformen ivaretar velferd på en like god måte som jakt med andre tillatte jaktvåpen. Miljøverndepartementet mener at en prøveordning ikke gir svar på viktige dyreetiske spørsmål. Dette skal nå blant annet Direktoratet for naturforvaltning utrede nærmere.