Fra 1. februar 2011 trådte naturmangfoldloven § 78 nr. 15 i kraft. Det betyr at et nytt tredje ledd i havressurslova § 3 om forbud mot utsetting av levende organismer trådte i kraft. Samtidig ble bestemmelsen om det samme i § 4 siste ledd i saltvannsfiskeloven opphevet.