Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
close
Domstol Saken gjelder Tiltalte Aktor Tidspunkt
Oslo tingrett Økonomisk utroskap 1 Politiadvokat Maria Bache Dahl 2018-08-27 - 13 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Verdipapirhandelloven 3 Førstestatsadvokat Hans Christian Koss 2019-01-08 - 38 dag(er)
Sør-Trøndelag tingrett Korrupsjon 3 Førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik 2018-04-09 - 24 dag(er)
Kristiansand tingrett Skattesvik 2 Førstestatsadvokat Petter Nordeng 2018-03-05 - 20 dag(er)
Oslo tingrett Underslag 2 Førstestatsadvokat Geir Kavlie 2018-02-27 - 9 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Kreditorsvik 3 Politiadvokat Maria Bache Dahl 2018-10-09 - 10 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Korrupsjon 1 Førstestatsadvokat Trude Stanghelle 2018-09-04 - 20 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Skattesvik 1 Førstestatsadvokat Petter Nordeng og politiadvokat Elisabeth Frankrig 2018-06-05 - 12 dag(er)
Borgarting lagmannsrett Utroskap/straffutmåling 1 Politiadvokat Jens Halvard Bachke 2018-04-17 - 7 dag(er)
Oslo tingrett Bedrageri og markedsmanipulasjon 3 Førstestatsadvokat Håvard Kampen 2018-09-04 - 40 dag(er)
Oslo tingrett Skattesvik 3 Førstestatsadvokat Marianne Bender 2018-01-22 - 55 dag(er)
Kongsberg og Eiker tingrett Dyrevelferdskriminalitet 6 Statsadvokat Inge Svae-Grotli 2018-01-16 - 30 dag(er)
Oslo tingrett Bedrageri 2 Førstestatsadvokat Geir Kavlie og politiadvokat Åsne Hana Torgersen 2018-09-17 - dag(er)
Språk Norsk - NorwegianSpråk Nynorsk
ØKOKRIM
Post: Pb. 8193 Dep, 0034 Oslo / Besøk: C.J. Hambros plass 2 C, 0164 Oslo
Tlf: 23 29 10 00
Faks: 23 29 10 01