Kulturgjenstander

Av seniorrådgiver Cecilie Knudsen, Kultur- og kirkedepartementet. Illustrasjonsfoto.

Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution in case of Illicit Appropriation avholdt sin 14. sesjon i UNESCO Paris 5. og 6. juni 2007. Norge er ikke medlem i komitéen, men Kultur- og kirkedepartementet møtte med en observatør. Under konferansen ble det orientert om viktige tiltak og forholdsregler som bør tas i kampen mot ulovlig innførsel og utførsel av kulturgjenstander og for tilrettelegging av tilbakelevering av kulturgjenstander til opprinnelseslandet.

Nedenfor følger en oversikt over de viktigste tiltakene som er igangsatt.

 

Nytt fra UNESCO

 1. Håndbok om rettslige og praktiske forholdsregler i kampen mot «trafficking» av kulturgjenstander (Legal and Practical Measures against illicit trafficking in cultural property) e-post: ins.culture@unesco.org
   
 2. UNESCO Cultural Heritage Laws database. Basen ble etablert i 2003, men har nylig gjennomgått en rekke forbedringer. Hvert enkelt land vil kunne legge inn egen lovgivning, søkemulighetene er betraktelig forbedret og sikkerhetssystemet er oppgradert slik at det ikke vil være mulig for uvedkommende å gjøre endringer i dokumenter.

  Basen gjør kulturminnelovgivningen i alle medlemslandene lett tilgjengelig. Basen er et viktig verktøy i kampen mot ulovlig utførsel og innførsel og for tilrettelegging av tilbakelevering av kulturgjenstander til opprinnelseslandet.

  Informasjon som er tilgjengelig:

  Adressen til basen er: www.unesco.org/culture/natlaws

  • medlemslandenes kulturminnelovgivning med tilhørende forskrifter er tilgjengelig
  • landenes eksportsertifikat legges i basen
  • kontaktpersoner og nyttige institusjonsadresser i medlemslandene legges ut
  • nyttige linker og offisielle nettsider.
 3. Object-Id er et enkelt system for registrering av opplysninger og informasjon om kulturgjenstander. Systemet er utarbeidet for å hjelpe museer, kommuner, kirker og andre institusjoner med registrering av informasjon. Slik blir arbeidet med ettersøking og retur av kulturgjenstander enklere.

  Object-Id er en minimumsstandar som er svært enkel å bruke. Et skjema gir oversikt over ni id-kategorier som skal fylles ut: type gjenstand, materiale og teknikk som er brukt, vekt og mål, inskripsjoner og merking, spesielle kjennetegn, tittel, beskrivelse av motivet, periode og kunstnerens navn. (Les mer om Object-Id på side 48).

  Skjemaet er tilgjengelig på www.icom.museum/object-id/checklist.html.