Bakgrunnen er innføringen av nye, felles merker for alle land i verden. Forslaget til nytt merkesystem sendes nå ut på høring.

Les mer: http://www.klif.no/no/Aktuelt/Nyheter/2009/Oktober-2009/Kjemikalier-far-nye-faremerker/

 

Nye faremerker