Dersom noen ute i politi-Norge likevel finner feil eller mangler i KO:DE-fagstoffet, ta kontakt med innholdsansvarlig (navnet står oppført nederst på KO:DE-siden) slik at dette kan bli rettet opp. Det er avgjørende at KO:DE til enhver tid er korrekt og ajourført.

Fagportalen

Fagportalen for Miljøkrim har fungert i et halvt år og er ment som en digital møteplass for alle som jobber med miljøsaker, det være seg miljøkoordinatorer, miljøjurister eller andre i politiet som tidvis har befatning med og interesse av faget.

Alle som er oppført som miljøkoordinator eller –jurist i politidistriktet, har mottatt en e-post med invitasjon til å bli medlem i Fagforumet. Tanken er at denne plattformen skal fungere som en informasjonskanal fra ØKOKRIM og Nasjonal miljøkoordinator ut til distriktene.

De vanlige e-postmeldingene og nyhetsbrevene vil da bortfalle. Foreløpig har Fagforumet kun 30 medlemmer, og det er for lite til å sette i gang KO:DE som eneste formidlingskanal for aktuelle meldinger. Vi ønsker derfor at samtlige som har mottatt invitasjonen, melder seg inn. Selvfølgelig kan også andre som har interesse for faget, bli medlem. Det står forklart på KO:DE hvordan det gjøres.

Fagforumet er et lukket område for medlemmer, og vi håper at det kan være et sted med lav terskel for meningsutvekslinger. Det er også lagt til rette for diskusjoner og kjappe spørsmål og svar fra engasjerte kolleger.