Direktoratet for naturforvaltning (DN) lanserer en ny strategi for forvaltning av hjortevilt og blant annet etableres det et nasjonalt komptansesenter for hjortevilt.

Det er nemlig en utfordring at stadig flere dyr blir påkjørt på vei og jernbane, og at konfliktene med jord- og skogbruk øker i en del områder.

Hjort

Senteret skal øke kompetansen og vil bli det naturlige stedet å henvende seg for å få råd og veiledning.

Under jaktåret 2008/2009 ble det tatt ut 35.600 elg, 35.700 hjort, 30.600 rådyr og 5.200 villrein. Samme år mistet mer enn 7.500 hjortevilt livet i møte med bil eller tog.

 

Bildet viser en dåhjort med hvite flekker i pelsen